EU og alle mine nej´er

Jeg har stemt nej til alle EU-afstemninger.

I 1972 var min modstand og mit engagement så stort at jeg brugte nogle måneder af mit liv på "nej til EF-arbejde" - blandt andet læste jeg Rom-traktaten hvoraf det sort på hvidt fremgik at EF var et politisk projekt som skulle munde ud i en eller anden slags Europas Forenede Stater - "Neuropa" som vi nej-folk dengang kaldte det.
Tilhængerne beskyldte os for det værste: Vi var "løgnere, dommedagsprofeter, kommunister osv ....næææ... EF handlede KUN om landbrugseksport, fri handel og kroner i danskernes lommer og det der Romtraktaktat-snak var jo bare til pynt". Siden fejede Schlüter ikke noget ind under gulvtæppet og fik os i det indre marked og da danskerne sagde nej i 92 blev der dømt omkamp bl. a. ved at SF'erne gik med til Undtagelserne.
Jeg følte mig svigtet af efterhånden alle politikere - de løj mig lige op i mit åbne ansigt.....enhver kunne se at EU rakte langt videre - mod et tættere og tættere samarbejde.
Da vi så sku' stemme om nej til kronen - var jeg mere i tvivl end nogensinde ....

Det var svært at stå i den stemmeboks og for alvor være i tvivl.

Til sidst lod jeg surheden sejre og satte kryds ved nej, men besluttede også at der ingen vej var uden om at indse fakta:. Slaget var tabt - definitivt!! Danmark ER i EU og vore fire undtagelser vil stille og roligt blive opløst i det rene ingenting. Løbet ER kørt - tilhængerne vandt og fik i kraft af magt, penge, trusler, løgne og tilsvininger gennemført de nødvendige love. Jeg tror at mange tilhængere virkelig mener at deres lemfældige omgang med sandheden var i orden - "vi har jo ret - EU er det bedste for Danmark og det vil I indse en dag !"

Som jeg stod i den stemmeboks var jeg dobbelt sur - for det første pga vreden over al den løgn og for det andet fordi min fornuft sagde mig at jeg burde stemme ja.

Europa hænger på væsentlige områder meget tættere sammen end for 40 år siden - grænser udviskes - i hvert fald for store befolkningsgrupper. Folk rejser mere og mange flere taler engelsk, fransk og spansk, men af besynderlige grunde ikke tysk (??)

Fædrene til "det Europæiske Projekt" har sejret - that's it ! Og os der sagde nej i 72 og frem har tabt .....godt nok mod en skrubelløs, desperat og hensynsløs overmagt.....men: De vandt !

ÆV !

Og nu stod jeg der og skulle stemme om det helligeste af det helligeste i denne den bedste af alle verdener : Skulle vi skifte Gudens klædedragt KRONEN ud med den endnu ufærdige EURO - hvad nu hvis det var Kejserens nye klæder ? Jeg vidste meget vel at danskerne udmærket kender deres Gud (pengene) og at mange alene af den grund ville stemme nej, for ikke at risikere noget økonomisk. Så jeg lod surheden sejre og satte mit kryds ved nejet - vel vidende at dette nej peger ret bagud.
Da jeg forlod forsamlingshuset hvor folkeafstemningen afholdtes var jeg sur og ked af det.

Sur over at vide at ja-siger-politikernes løgne- og skræmme-kampagne tvang mig til at stemme nej - men jeg var også ked af det fordi mange tilhængeres stædige fastholdelse af løgnene bidrager yderligere til vores lede ved politik og politikere og vores tro på , interesse for og tillid til demokratiet.... På min vej hjem tænkte jeg på at noget nyt måtte til og at den Tyske Udenrigsminister måske havde ret i sin snak om en regulær politisk union med et parlament til at styre de økonomiske kræfter der nu i vid udstrækning styrer os.....så meget at vi har taget "markedet" til vore hjerter.
Markedet, dette besynderlige sted hvor pengene er GUDEN og den, der har dem, har magten.
Og: hvor ALT kan købes.

Ingen tvivl om at kraften er stor, der skal meget til at tæmme den, vel en "politik" der er lige så global som markedet ?
Men i alle fald mere end lille Danmark kan mestre...

Så derfor burde jeg have stemt ja til EURO'en ...

Måske gør jeg det næste gang, men mit perspektiv vil så være et EU med et parlament som øverste myndighed og ikke som nu et system hvor mere og mere ansvar forsvinder i den blå luft og hvor korruption og andet utøj stortrives. Og jeg vil ikke afvise at de danske politikere endnu engang kan gøre mig så sur at jeg - i ren trods - stemmer nej.
Jeg har det svært når folk lyver mig lige oP i fjæset - eller lover ét og gør det modsatte !

z@tir må se o' bli' lidt konstruktiiiiiiv - fej' det hele ind under gulvtæppet o' fortsætt' som hi'til !
oder... ?

tilbage til indhold
Tilbage til indhold
Opdateret d. 26.2.2001